Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü
+36 30 900 27 28

Vissza vásárlási feltételek

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási feltételek

Elállási/Felmondási jog

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni hozzánk. Töltse ki az oldalunkon szereplő elállási nyilatkozatot a következő linken található űrlapot, ide kattintva éri el! Vagy elküldheti például postán vagy emailben levél útján. Postán küldött elállási nyilatkozat a kézbesítéstől számoljuk.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A 40kg fölötti termékek fuvarozási módja eltérő, 40kg fölötti súllyal rendelkező termékek szállítási költsége 15.000Ft) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó utánvéttel vásárolta, ebben az esetben utalással egyenlítjük ki a vissza.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy az Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi, amennyiben egy termék több dobozból áll.”;
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

Tool City Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2335 Taksony Solt utca 17, cégjegyzékszám: 13-09-198059, adószám: 26654128-2-13,  mint a szeszamx.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője Telefonszám.:+3630/900-27-28  
Mail cím.: info@szerszamx.hu

f) Lehetővé tesszük a fogyasztó számára, hogy elektronikusan a weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát: „Termék vissza küldése – elállás is https://szerszamx.hu/termek-vissza-vasarlasa-14-napon-belul-indoklas-nelkul-jogszabaly kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Fogyasztó emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Fogyasztónak.”
g) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha vállalkozás nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza akkor a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (például csomagfeladó vevény) a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”
h) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át „Fogyasztó köteles a vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
i) A termék visszaküldésének költségeit minden szempontból fogyasztó viseli.
k) Távollévők között kötött szerződés esetében, ha vállalkozás (webáruház) nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, akkor a fogyasztó fizeti a vissza szállítást. Amennyiben, ha a fogyasztó azt igényli, hogy a vállalkozás (webáruház) gondoskodjon a futár rendeléséről és a terméket vissza fuvarozza, termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz 2550Ft dobozonként fuvarozási költséget csak is fogyasztó viseli.
l) Ha a termék jellegéből adódóan normál postai/futár küldeményként nem adható fel ( ezek a 40kg feletti termékek esetében fordul elő) vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani, akkor a fuvar költségek eltérőek lehetnek. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege 15,000Ft lehet.
j) Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kipróbálást meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható.

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel

g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta. Olyan termékek, amelyek saját jelszóval és egyénileg beállított rendszergazdai telepítést kell alkalmazni használat elött.

i) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

j) Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső  természetes személyt kell érteni. Nem minősül fogyasztónak, ezért a Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak. 

k) Emailek válaszadási ideje maximum 30 nap